BTW teruggave 

Click here for English

Particulier

Woon je buiten de Europese Unie, maar heb een aankoop bij ons gedaan? Dan heb je in veel gevallen recht op teruggave van de btw. Hier is wel een aantal voorwaarden aan verbonden:

 1. Je koopt de goederen (incl. BTW) bij ons in de winkel en vraagt om een fysieke factuur. Belangrijk is dat je je naam en residentie buiten de EU op de factuur laat zetten. Online orders en aanvragen via derde worden niet in behandeling genomen.
 2. De naam op de factuur moet overeenkomen met de naam op je paspoort.
 3. De totale waarde van de factuur moet ten minste € 150 bedragen, inclusief btw.
 4. We accepteren geen creditcard. We accepteren enkel IBAN om btw terug te storten.
 5. Uitvoer binnen 3 maanden na uitkoop.
 6. Plaats de uitvoerstempel op het originele factuur
 7. Je zorgt zelf bij het verlaten van Europa voor een uitvoerstempel op de originele factuur bij het betreffende douanekantoor in de EU (bijvoorbeeld bij de douane op Schiphol).

Stuur vervolgens – binnen 3 maanden na aankoop - de originele factuur (mét uitvoerstempel) verzegeld van een kopie van je paspoort (waaruit blijkt dat je normaal buiten de EU verblijft) samen met je bank/giro gegevens per post aan:


Kamera Express BV

T.a.v. Administratie

Essebaan 55, 2908 LP Capelle aan den IJssel


Wij maken daarna de door jou betaalde btw onder aftrek van €25,- servicekosten op je rekening over.

Bovenstaande voorwaarden zijn opgesteld vanuit de Belastingdienst. Indien niet aan al deze voorwaarden is voldaan, kan er geen btw restitutie plaatsvinden.

VAT refund

Do you live outside the European Union, but you have made a purchase with us as a private individual? In many cases, you are then entitled to a VAT refund. This is however subject to a number of conditions:

 1. You buy the goods (incl. VAT) in our store, and asks for a physical invoice. It is important that you have your name and residence outside the EU included on the invoice. Online orders and third party requests will not be processed
 2. The name on the invoice must match the name on your passport.
 3. The total value of the invoice must be at least €150, including VAT.
 4. We do not accept credit card. We only accept IBAN to refund VAT.
 5. Export within 3 months after purchase.
 6. Place the export stamp on the original invoice
 7. When you leave Europe, you get an export stamp on the original invoice at the relevant customs office in the EU (for example at customs at Schiphol).

Then send the original invoice (with export stamp) – within 3 months of purchase – accompanied by a copy of your passport (showing that you normally reside outside the EU), together with your bank/giro details by post to:


Kamera Express BV

Att: Administration

Essebaan 55, 2908 LP Capelle aan den IJssel


We will then refund the VAT paid by you to your account after the deduction of €25 service costs.

The above conditions have been imposed by the Tax Authorities. If all these conditions are not met, no VAT refund can take place.